Vihkiminen puistossa

4c Vihkiminen puistossa


© Härkälän Kartano 2022