Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Härkälän kartano / Raino Hurme (y-tunnus: 1385402-1)

Härkälänkuja 33, 31400 Somero

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Soili Suominen-Hurme, puh. +358 (0)50 570 6226

Sähköposti: harkalankartano@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Härkälän kartanon asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Härkälän kartanon asiakkaaksi.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Härkälän kartanon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden lähetysten seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Härkälän kartanon toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Härkälän kartanon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Härkälän kartano saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Härkälän kartanon asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Härkälän kartanolla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Härkälän kartanolle sähköpostitse harkalankartano@gmail.com tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja: • Henkilön etu- ja sukunimi • Sähköpostiosoite • Postiosoite • Puhelinnumero • Syntymäaika • Tiedot käsitellyistä tilauksista • Tilausten postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS

Tietoja ei luovuteta Härkälän kartanon ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Härkälän kartanon tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Härkälän kartanon sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Härkälän kartanon salasanasuojatulla palvelimella.


© Härkälän Kartano 2023