Historia

Härkälän kartanon pitkä historia alkaa neljän vuosisadan takaa 1500-luvun lopulla, jolloin Härkälän kylässä oli kolme taloa. Kaikki talot autioituivat yhtäkkisesti. Syyksi on mainittu se, että asukkaat olivat kuolleet ruttoon vuonna 1590. Viimeistään vuonna 1593 kylän talot yhdistettiin kartanoksi, jonka omistajaksi tuli ratsumestari Anders Larson. (Timo Alanen , Amanita 2004, Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö).

Näin Somerolle syntyi kuningas Sigismundin aikaan ensimmäinen säterikartano, Härkälän kartano. Ensimmäinen omistaja Anders Larson oli toiminut kuninkaan sotaeverstinä ja Viron käskynhaltijana. Härkälän kartano pysyi hänestä periytyneen aatelissuvun hallussa aina vuoteen 1746 saakka.

9a  400-v tammi


Seuraavan 30 vuoden aikana kartano vaihtoi omistajaa useaan kertaan, kunnes kapteeni Nils Burtz osti sen 1777. Hänen tyttärensä Lovisa avioitui laamanni Carl C. Gaddin kanssa. Gaddien aikana Härkälässä vietettiin suureellista elämää. Apulaisinaan laamannilla oli kanslisteja ja kirjureita, jotka asuivat kartanossa. Rouva Lovisalla oli talousmamselleja sekä kamarineitsyeitä, ja olipa talossa miespalvelijoitakin. Pojasta Carl P. E. Gaddista tuli Senaatin prokuraattori (nyk. oikeuskansleri) ja myöhemmin Viipurin hovioikeuden presidentti.

2b Kartanon päärakennus


Härkälän kartanon nykyisen kolmannen päärakennuksen rakennutti kartanon silloinen omistaja kollegireistraattori Emil R. Gammal 1882. Valtio osti tilan 1905 ja jakoi sen 94 palstaan ja maatilaan. Someron kunta osti pienemmäksi lohkotun kartanon rakennuksineen 1920-luvulla kunnalliskodiksi, jona se toimi lähes 60 vuotta. Sen jälkeen kartano päätyi apteekkari-taiteilija Keijo Mäkelän suvulle. Heidän aikanaan kartanoa käytettiin ateljeena, kesäasuntona ja varastona vuoteen 2005 asti.

Soili Suominen-Hurme ja Raino Hurme ostivat huonokuntoisen kartanon vuonna 2005. Siitä alkoi kartanorakennusten vaativa perinteitä ja historiaa kunnioittava peruskorjaustyö ja piha-alueiden kunnostaminen. Härkälän kartanon vanhimmat säilyneet rakennelmat ovat harvinaiset kaksiosaiset holvikellarit. Ne rakennettiin jo 1500 -1600 -luvun vaihteessa kartanon ensimmäisen päärakennuksen alle. Nykyisin puutarhahuvila Oxwille sijaitsee niiden päällä. Holvikellarien korjaus- ja entisöintityöt toteutettiin yhteistyössä Museoviraston kanssa vuonna 2009.

Kartano toimii nykyään juhla- ja matkailukäytössä ja on myös perheen koti.

9c Näkymä Kirkkojärvelle


© Härkälän Kartano 2023