Härkälän kartano

perustettu 1594

Wellcome to Harkala Manor!

History of Harkala Manor dates back all the way to 1594, when three farmhouses were combined in Harkala village in Somero. Back in those days, Finland was still part of Sweden. Sigismund, the king of Sweden, donated Harkala as a fieldom to his officer and nobleman Anders Larsson, whose family owened Harkala over 150 years.

The present main building was built by Emil Gammal in 1882. When the current owners Soili Suominen-Hurme and Raino Hurme  bought the building in 2005 it had gotten in to a bad shape. They carefully and with respect restored manor to its former glory. During restoration they uncovered the oldest remaining part of the manor: arched cellars, dating back all the way to17th century.

Nowadays, after the restorations, the main building is about 1000 square meters and has several great halls and salons in which the decoration takes its inspiration from late 1800's and early 1900's. In addition, there are 7 rooms with 13 beds for guests to stay overnight. It is also possible to stay overnight at the side building - the Villa Oxwille. Overall, manor can host up to 120 guests indoors. We also have galleries and both permanent and temporary exhibitions in the manor as well as modern technology for conference use.

In addition to all this Harkala Manor also functions as a private home and dear summerplace for the owners.

Showings, ceremonies, conferences and other events are custom made to an order, so please contact us for more info if You are interested in holding an event in the beautiful Harkala Manor. 


Välkommen till Härkälä herrgård!

Härkälä herrgårdens historia börjar från 1594 när tre gårdar kombinerades i Härkälä by  i Somero. Finland var en del av Sverige dåförtiden.  Sveriges king Sigismund donaterade Härkälä som förläning till sin officerare och adelsman Anders Larsson. Hans släkt ägde Härkälä över 150 år.

Emil Gammal byggde den nuvarande huvudbyggnaden 1882. Nya ägare  Soili Suominen-Hurme och Raino Hurme började renovera och restaureda herrgården i sista stund år 2005. Den äldsta delen av herrgården är källarvalv från 1600 talet. De ligger under den första huvudbyggnaden Oxwille. Källarvalven restauredades med hjälp av Museiverket och Åbos landskapsmuseum. 

Den nuvarande huvudbyggnaden är ca 1000 kvadratsmeter stor. Den har många stora salar och salonger som har fått inspiration från slutet av 1800 talet och början av 1900-talet i inredningen. Det är möjligt att övernatta i huvudbyggnaden och i gamla huset Villa Oxwille. Det finns totalt 13 bäddplatser i sju rum.  Herrgården har totalt 120 sittplatser inomhus. Vi har också gallerier för att hålla både permenenta och temporära utställningar samt har modern teknik för konferenser. 

Härkälä herrgård är också ägarparets kära privathem och sommarställe.

Presentationer och evenemang skräddarsys med catering enligt överenskommelse. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad att få mer information om möjligheter att hålla en fest eller annat på den vackra Härkälä herrgården.